INTERNATIONAL TERRORISM AS A KEY THREAT TO SECURITY IN THE XXI-ST CENTURY
Abstract and keywords
Abstract (English):
Introduction: the article elaborates on contemporary aspects of increasing the effectiveness of international legal mechanisms of countering terrorism as a global threat to peace and security. Results: different ways of transformation of UN mechanisms are discussed, and many myths about international terrorism and counter-terrorism strategies as reflected in international law doctrines and states’ practices are put into question.

Keywords:
international terrorism, Islamic terrorism, migration crisis in Europe, global and regional security, strengthening of peace and security, contemporary challenges and threats
Text
Publication text (PDF): Read Download
References

1. Lucker W. Istoki terrorizma // Sovrememnnyi terrorizm. Analiz osnovnykh napravleniy. Minsk: Harvey, 2000. P. 370-371.

2. Zhdanov N.V. Islamskaya kontseptsiya miroporyadka. M.: Mezhdunarodnye otnosheniya, 2003. 564 p.

3. Shestakov V. Terror - mirovaya voyna. M.: Olma-Press, 2003. P. 127.

4. Mezhdunarodnyy terrorizm: bor'ba za geopolitcheskoye gospodstvo. M.: RAGS, 2005. P. 87.

5. Lyakhov Ye. G. Politika terrorizma - politika nasiliya i agressii. M., 1987. P. 31-37.

6. Gurieva EH.G. Pravovye voprosy sotrudnichestva gosudarstv-uchastnikov SNG v bor'be s mezhdunarodnym terrorizmom: dis.. kand. yurid. nauk. M., 2004. 188 p.

7. Primakov Ye. M. Mezhdunarodnye otnosheniya nakanune 21 veka: problemy i perspektivy // Foreign policy and national security of contemporary Russia. M.: Izdatel'skiy tsentr nauchnykh i uchebnykh programm, 1999. Volume 1, book 2. P. 180-194.

8. Zagaynov Ye. T. Uprezhdayushchaya samooborona v zapadnoy doktrine mezhdunarodnogo prava // MZhMP. 2006. № 2 (62). P. 29-45.

9. Glennon M.J. The Fog of Law: Self-Defense, Inherence, and Incoherence in Article 51 of the United Nations Charter, 25 // Harvard Journal of Law and Public Policy. 2002. 539.


Login or Create
* Forgot password?